DRUHY TAPIET

Papierové tapety

Táto rubrika zahŕňa všetky normálne tapety z potlačeného, razeného a pokrčeného papiera. Zároveň tu môžu patriť tapety farebne vzorované, hladké, tiež aj typy tapiet označované ako gaufrované alebo tapety s hotovým papierovým razením. Za zvlášť kvalitné sa považuje dvojvrstvové razené tapety označované ako duplexné.

Kvalita papierovej tapety sa hodnotí podľa hmotnosti jej suroviny:

-         ľahké papierové tapety (menej ako 110 g/m2)

-         stredne ťažké papierové tapety (110-140 g/m2)

-         ťažké papierové tapety (viac ako 140 g/m2)          

 

Vinylové tapety ( s papierovým nosičom)

typickým zástupcom sú celoplošné vinylové tapety a štrukturálne tapety na papierovom nosiči vyrobené rotačnou sieťotlačou. Priraďujeme k nim tiež vinylové granuláty a ostatné plastické povrchy.

 

Vinylové (bez papierového nosiča)

do tejto skupiny patria všetky tapety na vinylovej báze, ktoré nie sú kašírované na papierový nosič alebo nepotrebujú žiadny nosný materiál.

Vliesové tapety

Tento druh tapiet je relatívne nový a vďaka jednoduchému spracovaniu sa teší stúpajúcej obľube. Pre výrobu vliesových tapiet sa používa jednostranne impregnovaný vlákninový nosný materiál. Je tvorený prevažne z buničiny a textilných vlákien, ktoré sú spojené spojivom. Tým je dosiahnutá maximálna rozmerová stabilita. Materiál sa navyše vyznačuje vysokou priepustnosťou vzduchu a vodnej pary.

Ťažké vliesové tapety trvalo samé preklenujú schnutím vzniknuté a sieťové trhliny a sú väčšinou ťažko zápalné podľa DIN 4102 B1.

Ďalšia zvláštnosť vliesovej tapety spočíva v tom, že sa lepidlo môže nanášať na tapetu aj na stenu. Vliesové tapety na rozdiel od papierových tiež nevyžadujú čas na prevlhčenie a sú bez problémov použiteľné vo vlhkom prostredí.

 

Taktiež štrukturálne tapety na vliesovom nosiči sa podľa EN 235 zaraďujú do tejto skupiny. Po tejto stránke nesie medzitým mnoho tapiet označenie vliesové, i keď to sú zjavne napenené profilové tapety. Rozdiel je možné zistiť jednoducho na vzhľade tapety pri jej natrhnutí: pokiaľ sa pri natrhnutí ukáže vláknitá hrana, ide o vlies, pokiaľ je však hrana bez vlákien a zúbkatá, ide o nosič papierový. Je to veľmi dôležitý rozdiel, pretože papierové tapety musia pred tapetovaním prevlhnúť, zatiaľ čo vliesové nie.

 

Textilné tapety

Textilné tapety patria k najstarším druhom nástennej dekorácie vôbec. Naprieč všetkými epochami a módnymi prúdmi potvrdili svoje miesto pri dekorácii priestoru. Sú vytvorené spojením systému nití na papierovom alebo viesovom nosiči. Variácie sú mnohotvárne: malé šnúrky, plsť, lyko, syntetické alebo prírodné vlákna, dokonca sa spracúvajú aj z peria. Rozlišujú sa tapety z osnovných nití, pri ktorých sa nite zlepujú s nosičom len v pozdĺžnom smere a tapety z tkaniny, ktoré sú tvorené zo skrížených alebo tkaným nití. Dodatočne môžu byť textilné tapety potlačené sieťotlačou.

 

Velúrové tapety

Od 17.storočia sa velúrové tapety vyrábajú len málo zmeneným spôsobom. Vzor je potlačený glejom  a elektrostaticky vločkovaný veľmi krátkymi prírodnými alebo chemickými vláknami. Vlákna zostanú len na glejom potlačených vzoroch, ostatok sa odsaje.

Tento druh tapiet, náročných na ich spracovanie, vyžaduje praktické skúsenosti. Velúrové tapety majú u nás ešte význam pri použití v pamiatkovej starostlivosti alebo v štýlových priestoroch.

 

Tapety s kovovým efektom

Kovové tapety sú takmer vždy z tenkej hliníkovej fólie, ktorá je nakašírovaná na ťažkom nosnom papieri alebo vliese. Medený, zlatý alebo iný kovový efekt tvorí lazúrovaný  farebný povlak. Ďalšou hrou je leptanie alebo oxidácia kovovej fólie. Túto náročnú remeselnú techniku ovláda už len málo dielní. Svojou relatívne vysokou cenou zostávajú takéto tapety okrajovým produktom pre náročnú klientelu.

 Kovové efekty však môžu byť vyrobené aj pomocou interferenčných pigmentov. Ich použitie nesmierne rozširujú tlačiarenské technické možnosti a sú dostupnou alternatívou.

Obrázky: saténové tapety, štrukturálne tapety, textilné tapety

Tapety z prírodných materiálov

Rastúce, upravené a dodatočne spracované prírodné materiály, napr. tráva, listy alebo korok, tvoria živé povrchy prírodnej tapety. V 80.rokoch bola takáto tapeta nadmieru obľúbená. Dnes víťazia tapety z tráv pochádzajúcich z východnej Ázie a prírodné korkové tapety vyrobené z lúpaného korku na papierovom nosiči sú už len tieňovou existenciou.

 

Obrazové tapety

Ďalším druhom tapiet, ktorým bola podľa EN normy pridelená samostatná klasifikácia, je obrazová tapeta.

Pod obrazovou tapetou sa jednoducho rozumejú stenu zaplňujúce veľké motívy znázornené fotograficky alebo maľbou. Taktiež sem patria obrazy, ktoré sa úplne podľa tradície starých panoramatických tapiet skladajú z viacerých častí. Doposiaľ boli takéto malé série doménou plošnej sieťotlače alebo fototlače. Teraz však tvorí digitálna tlač svojou flexibilitou a kusovou výrobou nové možnosti.

Fototapeta a obrazová tapeta prežíva malú renesanciu. Interiéroví dizajnéri a umelci uskutočňujú svoje „najodvážnejšie“ vízie v digitálnej technike tlače ako unikát.

 

Natierateľné tapety

Ďalšou hlavnou skupinou normy DIN EN 235 sú tapety, ktoré sa dodatočne upravujú.

Môžu byť tvorené z rôznych materiálov – papiera, skleného vlákna, plastov alebo textilu. Sú to teda polotovary, ktoré sú dokončené až po prevedení náteru. Vedľa najznámejších výrobkov, pestrukty a tkaniny zo skleného vlákna, sa na tomto trhu pohybujú časté okrajové výrobky so špeciálnymi vlastnosťami, napríklad s profilom so sypaného piesku alebo CoverVlies, ktorý sa natiera farebnou glazúrou.

Predovšetkým však rastie v tomto trhovom segmente podiel štrukturálnych vinylových tapiet. Tieto tapety sú väčšinou tvorené vliesovým nosičom, ktorý dostáva plastický povrch z peny alebo granulátu.  Možnosti štruktúrovania sú skoro neohraničené. Imitácie dreva alebo omietky sa nachádzajú u všetkých druhov tapiet rovnako ako geometrické alebo malebné vzory na natieranie.

Obrázky: tapety z prírodných materiálov, kovové tapety, natierateľné tapety


© 2018 CREATION DESIGN | všetky práva vyhradené | sťahovanie obrázkov a obsahu bez súhlasu je zakázané |

WAI | softvér - web - reklama - marketing