Vyhľadávanie

Informácie

 

Základné informácie o firme

Creation Design Peter Brodňan, sídlo spoločnosti: Heyrovského 3, 841 03 Bratislava
IČO: 4620 9506, DIČ:1079576729
Firma je zapísaná v Živnostenskom registri OÚ v Trnave, číslo živnostenského registra 250-30840 

Orgán dozoru:

 

Ochrana osobných údajov

Creation Design ako prevádzkovateľ internetového obchodu designshop.sk sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Účel spracúvania osobných údajov
•    vystavenie daňového dokladu - faktúry
•    doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
•    potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
•    evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránkach designshop.sk
•    evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
•    zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na stránkach designshop.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

 

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Nájdete ich v samostatnom menu na stránke tu. Pred nákupom si ich pozorne prečítajte.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať


E-mail: info@creationdesign.sk  |  info@designshop.sk

Telefón: 0948 018 647 

 

 

 

 

 

 

© 2018 CREATION DESIGN | všetky práva vyhradené | sťahovanie obrázkov a obsahu bez súhlasu je zakázané |

WAI | softvér - web - reklama - marketing