Vyhľadávanie

Designshop sa mení pre Vás

01.12.2018

SK | Designshop sa mení na miacara.sk Od 1. januára sa meníme k lepšiemu. Úplne nový e-shop s pôvodným sortimentom je doplnený novými produktami. Produkty sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií s lepšou možnosťou filtrovania. Väčšie obrázky produktov a hlavne nové náhľady priamo na katalógy tapiet. Takže uľahčia výber tapiet podľa katalógov. Tešíme sa na Vašu návštevu

 

 

EN | SK The e-commerce designshop.sk is changed to miacara.sk


From 1 January, we are changing for the better. A brand new e-shop with its original range is complemented by new products. Products are categorized according to individual categories with better filtering capabilities. Larger product pictures and especially new previews directly on catalogs of wallpapers. This makes it easy to select the catalogs by collection of wallpaper.


Looking forward to your visit

www.miacara.sk

 

DE | designshop.sk wird in miacara.sk geändert


Ab dem 1. Januar ändern wir uns zum Besseren. Ein brandneuer E-Shop mit seinem ursprünglichen Sortiment wird durch neue Produkte ergänzt. Die Produkte werden nach einzelnen Kategorien mit besseren Filterfunktionen kategorisiert. Größere Produktbilder und vor allem neue Vorschauen direkt auf Katalogen von Tapeten. Dies macht es einfach, die Kataloge nach Tapisserien auszuwählen.


Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.miacara.sk

© 2018 CREATION DESIGN | všetky práva vyhradené | sťahovanie obrázkov a obsahu bez súhlasu je zakázané |

WAI | softvér - web - reklama - marketing